Khách sạn Lam Kinh > Presidental Room

PRESIDENTAL ROOM

 Số giường: 1
 Các dịch vụ:
  • Wifi
  • Ăn sáng
  • Bể bơi
  • Gym
  • Hoa quả
  • Hoa tươi
  • Nước suối
  • Trà
  • Cafe