Banner Slide
Loại phòng
Ngày đến
Ngày đi
Số lượng phòng
 
 • Superior Room
  • 1 Giường: 850.000 đ/Phòng/Đêm
  • 2 Giường: 850.000 đ/Phòng/Đêm
 • Deluxe Room
  • 1 Giường: 950.000 đ/Phòng/Đêm
  • 2 Giường: 950.000 đ/Phòng/Đêm
  • 3 Giường: 1.150.000 đ/Phòng/Đêm
 • Suite Room
  • 1 Giường: 2.500.000 đ/Phòng/Đêm
 • Presidental Room
  • Liên hệ phòng kinh doanh